Buurvrouw & Buurvrouw

Buurvrouw & Buurvrouw verzorgt positieve en praktische trainingen voor teams en medewerkers in de zorg rondom het thema werkgeluk en positieve gezondheid.

Tijdens de trainingen rondom het thema werkgeluk worden team en medewerkers zich meer bewust van datgene wat je werkgeluk bepaalt: wat geeft plezier en voldoening in je werk, waar word je blij van? Deze intrinsieke drijfveren worden herontdekt en (kleine) haalbare acties om het werkplezier te verhogen uitgevoerd. Deze positieve benadering levert veel energie op en geeft medewerkers weer grip op hun werkplezier. Zo kunnen kleine veranderingen op termijn een groot effect opleveren met betere prestaties en samenwerking binnen teams tot gevolg.

Ook wanneer team en medewerkers zich meer willen verdiepen en scholen in werken met positieve gezondheid kunnen zij bij ons terecht. Op een praktische en inspirerende manier worden zij meegenomen in de nodige stappen om PG te implementeren in de dagelijks praktijk.

werkgeluk

Werk jij in of met een team? Wil jij meer samenwerken en meer plezier krijgen in jouw werk? Wil jij op een positieve en actieve manier hiermee aan de slag?

positieve gezondheid

Werk jij in de zorg?
Ben je geinspireerd door positieve gezondheid?
Wil je dit toepassen in jouw team of organisatie?

workshops

Werk jij in of met een team? Wil jij meer samenwerken en meer plezier krijgen in jouw werk? Wil jij op een positieve en actieve manier hiermee aan de slag?

Bij de workshop:

Werken met plezier.

Wat was het een leerzame training: interactief, leren samenwerken en verbinding zoeken! Mooi om te ontdekken waar gezamenlijke doelstellingen binnen het team liggen. De kraamverzorgenden wilden graag actiepunten verbinden aan het thema teambuilding: samen dingen ondernemen, met elkaar in gesprek zijn, ervaringen kunnen delen/uitwisselen. Ze hebben bij de training geleerd om te kijken naar verbeterpunten en positieve aspecten t.a.v. het werk, maar ook om hier zelf mee aan de slag te gaan als team. De kraamverzorgenden hebben veel plezier gehad van deze training en kunnen dit concept in de toekomst nog verder uitwerken, want het is toepasbaar in veel situaties.
De reacties van de kraamverzorgenden waren erg positief. Ze kijken terug op een leerzame, nuttige en leuke training en gaven aan dat deze training de 1e stap was in de teambuilding!
Shorea ter Haar
Teammanager Zwolle/Meppel De Kraamvogel