positieve gezondheid

Gezondheid ‘als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’

De WHO (World Health Organisation) stelde in 1948 dat gezondheid een toestand van compleet welbevinden is, zowel lichamelijk, psychisch als sociaal. Je bent dus alleen gezond als je je op al deze vlakken helemaal goed voelt.

Dat betekent dat bijna niemand gezond is. Immers hoe vaak gebeurt er iets in ons leven waardoor het tijdelijk wat minder gaat. En wat te zeggen over al die mensen met een chronische ziekte, zoals diabetes of hoge bloeddruk. Zijn zij allemaal ziek? 

Deze oude definitie zou ook betekenen dat al deze mensen moeten worden behandeld tot de “toestand van compleet welbevinden” bereikt is. Dat kan niet de juiste weg zijn.

Binnen het concept Positieve Gezondheid wordt gezondheid gezien als het vermogen om met de uitdagingen in ons leven om te gaan, zowel op fysiek, emotioneel als sociaal vlak. Het gaat niet alleen meer om de aan- of afwezigheid van ziekte. Het gaat erom dat wij kunnen omgaan met omstandigheden die veranderen. Het voeren van eigen regie staat centraal.

Buurvrouw & Buurvrouw zelf werkt (als verloskundige en huisarts) al enkele jaren met het begrip Positieve Gezondheid. Dit doen wij binnen ons eigen vak en binnen Spectrum Medisch Centrum in Meppel, waar wij beiden werkzaam zijn. 

Wij merken dat werken met Positieve Gezondheid veel mogelijkheden biedt. Patiënten/cliënten met een chronische ziekte of beperking kunnen toch (deels) hun gezondheid terug vinden. Ook als de ziekte of beperking blijft bestaan. 

Gezondheid is hierbij geen tool op zich maar een dynamisch begrip, een middel om betekenisvol te leven. 

Het goede nieuws hierbij is dat vrijwel iedereen daar zelf invloed op heeft en dat we elkaar daarbij kunnen helpen. Dat je je eigen veerkracht kunt ontwikkelen zodat je, ondanks je ziekte “je ding kan blijven doen”.