positieve gezondheid

Gezondheid ‘als het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’’

Een bredere kijk op gezondheid, die meer oplevert
De WHO (World Health Organisation) stelde in 1948 dat gezondheid een toestand van compleet welbevinden is, zowel lichamelijk, psychisch als sociaal.  Dat betekent dus dat bijna niemand gezond is. Immers hoe vaak gebeurt er niet iets in ons leven waardoor het tijdelijk wat minder gaat? En wat te zeggen over al die mensen met een chronische ziekte, zoals diabetes of een hoge bloeddruk. Zijn zij allemaal ziek? 

Deze oude definitie zou ook betekenen dat al deze mensen moeten worden behandeld tot de “toestand van compleet welbevinden” bereikt is. Dat kan niet de juiste weg zijn.

Maar mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere, bredere invalshoek. Het accent ligt op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Het voeren van eigen regie hierin staat centraal.

Wil je meer weten over Positieve Gezondheid? Lees dan hier verder.

Buurvrouw & Buurvrouw zelf werkt (als verloskundige en huisarts) al jaren met het begrip Positieve Gezondheid. Dit doen wij binnen ons eigen vak en binnen Spectrum Medisch Centrum Meppel, waar wij beiden werkzaam zijn. 

Wij merken dat werken met Positieve Gezondheid veel mogelijkheden biedt. Niet alleen in de zorg richting patiënten/cliënten, maar ook privé, in ons werk, team en organisatie. Door het werken met Positieve Gezondheid hebben we geleerd dat vrijwel iedereen zelf invloed heeft op zijn gezondheid, leven en werk én dat we elkaar daarin kunnen helpen. Dat je je eigen veerkracht kunt ontwikkelen zodat je, ondanks ziekte, tegenslag of druk op het werk  “je ding kan blijven doen”.