trainingen & workshops

Buurvrouw & Buurvrouw verzorgt verschillende workshops en trainingen over werkgeluk en positieve gezondheid. Ons aanbod is geschikt voor individuele (zorg-) medewerkers, teams en organisaties.

Werken met positieve gezondheid

In deze praktijkgerichte training doe je ervaring op in het werken met het concept Positieve Gezondheid. [Lees hier meer over dit concept]. Je leert op een andere manier denken, gesprekken voeren en begeleiden van je cliënten of patiënten. Dankzij de slimme mix van eigen ervaringen, praktijkervaring, oefenen, zelfreflectie en intervisie ontwikkel je je eigen stijl om Positieve Gezondheid een plek te geven in je dagelijkse praktijk. 

Inhoud van de training

De eerste dag van de training staat in het teken van zelf ervaren wat Positieve Gezondheid is en wat het met je kan doen. Je maakt kennis met de aanleiding en achtergrond van het gedachtengoed Positieve Gezondheid. Je leert tevens te werken met het gesprekstool “Het Spinnenweb”.

Tijdens de tweede dag staat “het andere gesprek” centraal. Je krijgt nog enkele handvaten aangereikt en in een kleine en veilige setting experimenteer en oefen je vervolgens met deze tools “het andere gesprek”.  Tot slot gaan we in op de handelingsperspectieven en implementatie in de praktijk.

Aan het einde van deze training heb je je eigen stijl ontwikkeld om Positieve Gezondheid een plek te geven in je dagelijkse praktijk.

Tijdsduur:
2 dagen: basismodule
2,5 dag:  basismodule + intervisiebijeenkomst
Kosten: op aanvraag
Aantal deelnemers: maximaal 20
Accreditatie: Deze training is voor verschillende beroepsgroepen geaccrediteerd en kan bij andere beroepsverenigingen worden aangevraagd.

Werken met plezier en goed presteren

Waar word jij blij van in je werk, wat zijn je drijfveren, wat geeft energie en waar wil je misschien wel meer van? En waar wordt je team blij van? Waar willen zíj meer van en geeft hén energie? Wanneer je dit van elkaar weet krijgt je samenwerking ineens vleugels! Wil je hier op een positieve en actieve manier hiermee aan de slag? Dan is deze workshop wat voor jou en je team!

Inhoud en opbouw workshop

Om plezierig en effectief te kunnen samenwerken is het spreken in dezelfde taal – het elkaar verstaan – van groot belang. Hoe vaak leidt het invullen voor de ander (“dit zal hij/zij daar wel mee bedoelen”) vanuit je eigen referentiekader niet tot misverstanden en onbegrip? De één denkt bij hoge werkdruk aan het werk wat niet op tijd af is, terwijl de ander bedoelt dat het werk te ingewikkeld is of zijn passie niet heeft. Tijdens de workshop wordt voor eenieder duidelijk dat je je moet uitspreken om helder te kunnen maken wat er echt speelt. Anders kunnen anderen niet begrijpen hoe jij je werk ervaart en daar dus ook geen rekening mee houden. 

Vervolgens gaan we tijdens de workshop op zoek naar datgene waar jij binnen het werk plezier uit haalt. Waar word je blij van, wat zijn je drijfveren, wat geeft energie en waar wil je misschien wel meer van? 

In de dagelijkse praktijk hebben we het vaak over dingen die minder goed gaan. In de workshop staan we hier wel bij stil maar de nadruk ligt op gemeenschappelijke drijfveren en de positieve energie die we hieruit halen.

Tot slot stel je haalbare acties op voor jou of je team waar je mee aan de slag kunt en die vrijwel direct voelbaar zijn. Het verhoogde werkgeluk dat hieruit volgt leidt ook snel tot betere prestaties. Hierdoor wordt het positieve gevoel weer groter en ontstaat een zichzelf versterkende cyclus.

Aan het einde van deze positieve, praktische en energieke workshop hebben deelnemers geleerd:

 • de woorden van de ander in het juiste perspectief te plaatsen, dezelfde taal te spreken;
 • meer inzicht gekregen in eigen drijfveren, maar ook in die van hun collega’s én organisatie waardoor meer verbinding met elkaar is ontstaan;
 • het (nieuwe) besef van eigen verantwoordelijkheid en drijfveren omgezet in direct voel- en haalbare acties.

Tijdsduur: 4-6 uur 
Kosten: op aanvraag
Aantal deelnemers: maximaal 20
Accreditatie: Deze training is voor verschillende beroepsgroepen geaccrediteerd en kan bij andere beroepsverenigingen worden aangevraagd.

Positieve Gezondheid in de praktijk en op de werkvloer

Hoe kun je Positieve Gezondheid meer vorm geven binnen je eigen werk, team of organisatie? En: waar word jij blij van in je werk, wat zijn je drijfveren, wat geeft energie en waar wil je misschien wel meer van? En waar wordt je team blij van? Waar willen zíj meer van en geeft hén energie? Wanneer je dit van elkaar weet krijgt je samenwerking ineens vleugels! Wil je hier op een positieve en actieve manier mee aan de slag? Dan is deze workshop wat voor jou en je team!

Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid wordt door veel zorgaanbieders in ons land onderschreven. Echter dit goed te kunnen implementeren in de praktijk vraagt een andere werkwijze dan wij gewend zijn. Tijdens deze workshop ga je hier als individu en team mee aan de slag. Hoe zet je de eerste stappen van theorie naar praktijk?

Een belangrijke stap is het zelf ervaren van de impact van Positieve Gezondheid. Zelf voelen hoe het werkt en wat het doet. Dit betekent zelf jouw spinnenweb invullen (een veel gebruikte tool in Positieve Gezondheid) en kijken wat dit jou vertelt. Waar zou je echt mee aan de slag willen? Wat zijn je drijfveren, waar word je blij van, wat zou je graag anders willen zien/willen veranderen?

Positieve Gezondheid kun je op je dagelijkse bestaan toepassen, maar ook toespitsen op je werkzame leven. Tijdens deze training passen we Positieve Gezondheid dan ook toe op je werk: waar haal jij (of haalt je team) binnen het werk plezier vandaan? Wat zijn je drijfveren, wat geeft energie en waar wil je misschien wel meer van?  Deze inzichten worden tijdens de training omgezet in voor de individu of het team haalbare acties die vrijwel direct voelbaar zijn. Het verhoogde werkgeluk dat hieruit volgt zal vrijwel altijd ook leiden tot betere prestaties. Hierdoor wordt het positieve gevoel weer groter en ontstaat een zichzelf versterkende cyclus.

Deze hierboven beschreven cyclus wordt ook door patiënten/cliënten doorlopen wanneer positieve gezondheid in de praktijk toegepast wordt. Door dit nu zelf als hulpverlener of team aan den lijve te ervaren is de eerste en belangrijkste stap naar implementatie gezet!

Aan het einde van deze positieve, praktische en energieke workshop hebben deelnemers geleerd:

 • kennis gemaakt met de grondbeginselen van het gedachtengoed Positieve Gezondheid 
 • de eerste stap gezet van theorie naar praktijk middels het zelf ervaren van het effect van werken met positieve gezondheid
 • meer inzicht gekregen in eigen drijfveren, maar ook in die van patiënten, collega’s én organisatie waardoor meer verbinding met elkaar is ontstaan
 • het (nieuwe) besef van eigen verantwoordelijkheid en drijfveren omgezet in direct voel- en haalbare acties.

Tijdsduur: 4 – 6 uur 
Kosten: op aanvraag 
Aantal deelnemers: maximaal 20
Accreditatie: Deze training is voor verschillende beroepsgroepen geaccrediteerd en kan bij andere beroepsverenigingen worden aangevraagd.

Werkgeluk in een multidisciplinair samenwerkingsverband

Binnen de zorg werken we steeds nauwer samen in multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Hiermee komen we voor uitdagingen te staan: Hoe vinden we elkaar? Waarin kunnen we elkaar versterken? Hoe leren we elkaars drijfveren, taal en talenten kennen en benutten we deze optimaal in onze multidisciplinaire samenwerking?

Tijdens deze workshop leren de verschillende disciplines elkaar beter kennen en vinden; niet alleen in waar de ander gevestigd is, maar ook in wat hij de patiënt/cliënt te bieden heeft. Daarnaast heeft iedere specialist en discipline een andere denkwijze en spreekt zijn eigen (vak-)taal, waardoor we elkaar niet altijd helemaal begrijpen. Deze uitdagingen gaan we op een positieve, creatieve manier aanpakken. Zowel de individuele professionals als de teams gaan op zoek naar hun drijfveren, hun passie binnen deze samenwerking en zetten deze om in (gezamenlijke) oplossingen en acties. De onderlinge verbinding tussen de verschillende disciplines wordt op deze manier eenvoudig, praktisch en positief versterkt.

Aan het einde van deze positieve, praktische en energieke workshop hebben deelnemers geleerd:

 • de woorden van de ander in het juiste perspectief te plaatsen, dezelfde taal te spreken;
 • meer inzicht gekregen in eigen drijfveren, maar ook in die van hun collega’s én organisaties waardoor meer verbinding met elkaar is ontstaan;
 • het (nieuwe) besef van eigen verantwoordelijkheid en drijfveren omgezet in direct voel- en haalbare acties.


Tijdsduur: 4 uur   
Kosten: op aanvraag
Aantal deelnemers: maximaal 20

Positieve Gezondheid Carrousel
(Praktijk en domein overstijgend)

Positieve Gezondheid wordt door veel zorgaanbieders, maar ook gemeenten en zorgverzekeraars omarmd. Er wordt gezocht naar manieren om Positieve Gezondheid praktijk overstijgend aan te bieden; binnen een gezondheidscentrum, ziekenhuis of soms met meerdere zorgaanbieders binnen één gemeente. Deze carrousel kan hierin de samenwerking versterken of juist het vertrekpunt zijn.

Praktijk overstijgend samenwerken volgens het gedachtengoed van Positieve Gezondheid is uitdagend. Hoe maak je al die verschillende disciplines en medewerkers binnen het samenwerkingsverband bekend met Positieve Gezondheid? Hoe verbind je hen met elkaar zodat zij elkaar leren kennen en weten wat zij elkaars patiënt/cliënt/inwoner te bieden hebben? Hoe zorg je ervoor dat zij de handen ineen slaan?
Kortom: hoe start of verbeter je deze samenwerking niet alleen op management niveau, maar juist ook onder al die (individuele) medewerkers?

Ontstaan Carrousel
Sinds 2016 werken wij in ons nieuwe gezondheidscentrum Spectrum Medisch Centrum Meppel samen met zo’n 25 verschillende eerstelijns disciplines naar het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Ook wij liepen tegen deze uitdagingen aan. We ontwikkelden hiervoor een Positieve Gezondheid Carrousel waarin korte, inspirerende workshops in carrouselvorm worden aangeboden. Dit werd door alle disciplines zo goed ontvangen dat we deze carrousel twee maal per jaar in verschillende vormen herhalen en zo steeds meer met elkaar en alle teams de diepte induiken. Zo krijgt Positieve Gezondheid steeds meer vaste grond binnen ons centrum.

Om niet allemaal hetzelfde wiel te moeten uitvinden rollen wij deze Carrousel ook uit binnen andere gezondheidscentra, ziekenhuizen en gemeenten. Wij brengen tijdens een intakegesprek in kaart welke organisaties en disciplines betrokken zijn en kunnen zo op maat de Positieve Gezondheid Carrousel aanbieden. 

Aan het einde van deze positieve, praktische en energieke Carrousel hebben deelnemers:

 • kennis gemaakt met het gedachtengoed Positieve Gezondheid en het gebruik van het Spinnenweb zelf ervaren.
 • meer inzicht gekregen in elkaars vakgebied.
 • elkaar persoonlijk beter leren kennen, waardoor zij elkaar makkelijker vinden voor overleg.
 • nagedacht hoe Positieve Gezondheid in je eigen praktijk te implementeren.

Na deze eerste verkennende Positieve Gezondheid Carrousel kun je als samenwerkingsverband zelf verder met de carrousel. Echter ook hier geldt: wil je niet zelf het wiel moeten uitvinden; kun je natuurlijk ook in een volgende carrousel onze ervaringen en expertise gebruiken.

Tijdsduur: 5 uur   
Kosten: op aanvraag
Aantal deelnemers: maximaal 60

Centering Diabetes

Wil je graag aan de slag met persoonsgerichte integrale zorg voor diabeten in jouw praktijk?
Wil je een praktijkgerichte training hoe je groepsgewijs het zelfmanagement van jouw diabetespatiënten kunt bevorderen?
Streef jij samen met je patiënt naar een blijvende aanpassing in leefstijl?
Wil je therapietrouw verhogen?
Ѐn wil je daarnaast meer plezier in je zorg voor Diabetespatiënten?
Dan is deze training echt wat voor jou en jouw praktijk!

Met deze training en de invoering van Centering Diabetes in jouw praktijk draag je bij aan doelmatige, effectieve en meer optimale diabeteszorg!

Meer informatie over wat Centering Diabetes precies inhoudt en wat de voordelen zijn lees je hier: https://centeringzorg.nl/informatie/ en https://centeringzorg.nl/meercentering/centeringdiabetes-pilot/.

Doelgroep: Deze scholing is voor POH-S en diëtisten. Ook geïnteresseerde huisartsen kunnen deelnemen.

Inhoud van de training 

Het Centering-model bestaat uit een interactieve groepsgewijze aanpak waarin:

 • medische zorg, educatie, zelfmanagement en de verbinding van een groep patiënten in een vergelijkbare positie centraal staat.
 • vriendschappen, netwerken en ondersteuningsstructuren gevormd (kunnen) worden.

In samenwerking met TNO en Stichting Centering Nederland ontwikkelden wij het Centering Diabetes model en pasten dit in een pilot toe in de zorgverlening van patiënten met diabetes.
Conclusie van deze pilot luidt dat Centering Diabetes:

 • het zelfmanagement en empowerment van patiënten bevordert
 • leidt tot leefstijlmodificatie, meer controle op het ziekteverloop en betere therapietrouw
 • bijdraagt aan de effectiviteit en het optimaliseren van diabeteszorg

Het programma van Centering Diabetes in de praktijk:

 • Een groep bestaat uit 10-12 deelnemers met diabetes. De samenstelling is divers wat betreft leeftijd, geslacht en ziektejaren.
 • De groepsconsulten bestaan uit 7 bijeenkomsten waarin de medische zorg (controles) gecombineerd worden met het uitwisselen van informatie en ervaringen wat betreft verschillende thema’s rondom diabetes.
 • Vervolgens vindt een (half-)jaarlijkse vervolgbijeenkomst plaats incl. medische controle
 • De groep wordt begeleid door een praktijkondersteuner somatiek en een diëtist.

Om Centering-Diabetes groepen te begeleiden volg je als zorgprofessional (POH-S en/of dietist) een tweedaagse training waarin je de achtergrond en inhoud van het Centering-model leert kennen en alles wat nodig is leert in het werken met groepen. Er is aandacht voor implementatie en het wervenvan deelnemers en er is volop gelegenheid om praktijkoefeningen te doen.

Aan het einde van deze praktische en interactieve training hebben deelnemers:

 • de achtergrond en inhoud van het Centering-model leren kennen
 • voldoende vaardigheden opgedaan in het begeleiden van groepen, waaronder in het bijzonder aandacht is geschonken aan omgaan met groepsdynamiek
 • een kant-en-klaar pakket om Centering Diabetes uit te rollen binnen hun organisatie waaronder;
 • de ‘Handleiding per sessie’ (waarin een voorbeeld programma voor alle zeven bijeenkomsten volledig is uitgeschreven en uitgewerkt)
 • box met de benodigde materialen (tegen kostprijs)

 

Tijdsduur training:
Basismodule 2 dagen:   dag 1: 6 uur
                                           dag 2: 4 uur
Intervisiebijeenkomst:    3 uur
Kosten: op aanvraag
Incompany trainingen
: op aanvraag
Aantal deelnemers: maximaal 16
Accreditatie: Deze training is voor de verschillende beroepsgroepen geaccrediteerd en kan bij andere beroepsverenigingen worden aangevraagd.

 

Scholing Acute Verloskunde
Een gezamenlijke training voor (jouw team van) Verloskundigen en Kraamverzorgenden

Deze scholing is bedoeld voor verloskundigen en kraamverzorgenden die hun vaardigheden en kennis ten aanzien van de acute verloskunde willen trainen. Door samen te trainen, ieder in de eigen rol, wordt de samenwerking tussen beiden versterkt. Basisdoel van deze training is om de kans op complicaties en/of schade aan moeder en kind te verminderen door het systematisch en geprotocolleerd oplossen van acute verloskundige situaties.
In de wetenschap dat veel calamiteiten in acute situaties berusten op communicatie en samenwerking draagt deze gezamenlijke training in hoge mate bij aan dit doel. 

Doelgroep: Deze training is speciaal opgezet voor dedicated teams (d.w.z. een “eigen” team van verloskundigen en kraamverzorgenden rondom een praktijk), maar kan zeker ook individueel gevolgd worden.

Inhoud van de training 

Tijdens de training is er naast aandacht voor communicatie en samenwerking alle tijd om de vaardigheden hands-on en d.m.v. (veilig en laagdrempelig) scenario onderwijs te oefenen. De scenario’s worden geëvalueerd op zowel medisch technisch handelen als op communicatie en overdracht: wat ging er goed en wat kan er volgende keer beter?
“Uniek” aan deze training is dat een ieder kan trainen met de voor hem/haar bekende protocollen en werkwijzen. Met andere woorden; je traint met de protocollen of (cave-) klappers die je gewend bent, zodat je niet weer een nèt andere aanpak hoeft aan te leren. Immers iets wat goed in je systeem zit moet je niet veranderen.

Doelstellingen:

De deelnemer:

 • herkent en anticipeert op verloskundige, maternale en neonatale complicaties
 • verricht of assisteert bij de verpleegkundige/verloskundige handelingen om de calamiteit te behandelen of verdere escalatie te voorkomen.
 • schakelt op tijd hulp in
 • werkt samen met alle bij de verloskundige calamiteiten betrokken disciplines
 • neemt waar nodig leiding of delegeert de leiding bij verloskundige calamiteiten
 • past evidence based/best practice protocollen toe
 • kan door reflectie de eigen kennis en vaardigheden en die van collega’s verdiepen.
 • kan goed en correct communiceren (SBARR)

Kosten
€100,- per deelnemer. Grote groepen in overleg.

Scholing op maat.
Data zijn in overleg af te stemmen. Neem contact op met de aanbieder voor de mogelijkheden.

Locatie
In de eigen praktijk of andere locatie in overleg.

Accreditatie: KNOV 3,5 punten, KCKZ 3 punten