workshops

Buurvrouw & Buurvrouw verzorgt een viertal verschillende workshops over werkgeluk en positieve gezondheid. De workshops zijn geschikt voor teams en organisaties binnen de zorg. Aangezien werkgeluk en positieve gezondheid veel raakvlakken hebben zullen in veel van de workshops beide thema's aan bod komen.

Werken met positieve gezondheid

Wil jij met je team of breder in je organisatie Positieve Gezondheid inzetten als je zorgvragers begeleidt? Wil je aan de slag met het gespreksinstrument Mijn Positieve Gezondheid? Dat kan!

Deze module is geaccrediteerd door de K.N.O.V.

Inhoud en opbouw workshop

In deze praktijkgerichte training van 2,5 dag doe je ervaring op in het werken met het concept Positieve Gezondheid. Je leert onder andere werken met de tool Het Spinnenweb en je maakt je het voeren van “het andere gesprek” eigen. Je ontwikkelt je eigen stijl om Positieve Gezondheid een plek te geven in je dagelijkse praktijk.

Tijdsduur: 2,5 dag 
Kosten: op aanvraag
Aantal deelnemers: maximaal 14

Werken met plezier en goed presteren

Waar word je blij van in je werk, wat zijn je drijfveren, wat geeft energie en waar wil je misschien wel meer van?

En: bedoelen we eigenlijk allemaal wel hetzelfde wanneer we zeggen dat we bijvoorbeeld een hoge werkdruk ervaren.

Deze module is geaccrediteerd door de K.N.O.V.

Inhoud en opbouw workshop

Om plezierig en effectief te kunnen samenwerken is het spreken in dezelfde taal – het elkaar verstaan – van groot belang. Hoe vaak leidt het invullen voor de ander (“dit zal hij/zij daar wel mee bedoelen”) vanuit je eigen referentiekader niet tot misverstanden en onbegrip?

Zo denkt de één bij hoge werkdruk aan het werk wat niet op tijd af is, terwijl de ander bedoelt dat het werk te ingewikkeld is of zijn passie niet heeft. Tijdens de workshop wordt voor een ieder duidelijk dat je je moet uitspreken om duidelijk te kunnen maken wat er echt speelt. Anders kunnen anderen niet begrijpen hoe jij je werk ervaart en daar dus ook geen rekening mee kunnen houden. 

Vervolgens gaan we tijdens de workshop op zoek naar datgene waar jij binnen het werk plezier vandaan haalt. Waar word je blij van in je werk, wat zijn je drijfveren, wat geeft energie en waar wil je misschien wel meer van?  

In de dagelijkse praktijk hebben we het vaak over dingen die minder goed gaan. In de workshop staan we hier wel bij stil maar de nadruk ligt op  gemeenschappelijke drijfveren en de positieve energie die we hieruit halen.

Tot slot stel je haalbare acties op voor jou of je team waar je mee aan de slag kunt en die vrijwel direct voelbaar zijn. Het verhoogde werkgeluk dat hieruit volgt leidt ook snel tot betere prestaties. Hierdoor wordt het positieve gevoel weer groter en ontstaat een zichzelf versterkende cyclus.

Aan het einde van deze positieve, praktische en energieke workshop hebben deelnemers:

–  geleerd de woorden van de ander in het juiste perspectief te plaatsen, dezelfde taal te spreken;

– meer inzicht gekregen in eigen drijfveren, maar ook in die van hun collega’s én organisatie waardoor meer verbinding met elkaar is ontstaan;

– het (nieuwe) besef van eigen verantwoordelijkheid en drijfveren omgezet in direct voel- en haalbare acties.

Tijdsduur: 4 uur 
Kosten: op aanvraag
Aantal deelnemers: maximaal 20

Positieve Gezondheid in de praktijk

Hoe kun je Positieve Gezondheid meer vorm geven binnen je eigen werk, team of organisatie? En: waar word je blij van in je werk, wat zijn je drijfveren, wat geeft energie en waar wil je misschien wel meer van? ​

Positieve Gezondheid is “het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven” Dit concept is ontwikkeld door Machteld Huber. De essentie is om mensen in hun kracht te houden of te krijgen en eigenaar te laten zijn van hun proces. Dit geldt zowel voor zieken als gezonden. Leidend is het “wat kan je wel” principe en “wat heeft voor jou betekenis, wat wil je?”

Inhoud en opbouw workshop

Het gedachtengoed van Positieve Gezondheid wordt door veel zorgaanbieders in ons land onderschreven.  Echter om dit goed te kunnen implementeren in de praktijk vraagt een andere werkwijze dan wij gewend zijn. Tijdens deze workshop ga je hier als individu en team mee aan de slag. Hoe zet je de eerste stappen van theorie naar praktijk?

Een belangrijke stap is het zelf ervaren van de impact van Positieve Gezondheid. Zelf voelen hoe het werkt en wat het doet. Dit betekent zelf jouw spinnenweb invullen (een veel gebruikte tool in Positieve Gezondheid)  en kijken wat dit jou vertelt. Waar zou je echt mee aan de slag willen? Wat zijn je drijfveren, waar word je blij van als je dat zou kunnen veranderen?

Positieve Gezondheid kun je op je dagelijks bestaan toepassen, maar ook toespitsen op je werkzame leven. Tijdens deze training passen we Positieve Gezondheid dan ook toe op je werk:  waar haal jij (of haalt je team) binnen het werk je plezier vandaan. Wat zijn je drijfveren, wat geeft energie en waar wil je misschien wel meer van?  Deze inzichten worden tijdens de training omgezet in voor de individu of het team haalbare acties die vrijwel direct voelbaar zijn. Het verhoogde werkgeluk dat hieruit volgt zal vrijwel altijd ook leiden tot betere prestaties. Hierdoor wordt het positieve gevoel weer groter en ontstaat een zichzelf versterkende cyclus.

Deze hierboven beschreven cyclus wordt ook door patiënten/cliënten doorlopen wanneer positieve gezondheid in de praktijk toegepast wordt. Door dit nu zelf als hulpverlener of team aan den lijve te ervaren is de eerste en belangrijkste stap naar implementatie gezet!

 Aan het einde van deze positieve, praktische en energieke workshop hebben deelnemers:

 kennis gemaakt met de grondbeginselen van het gedachtengoed Positieve Gezondheid 

–  middels korte theoretische uitleg positieve gezondheid

–  de eerste stap gezet van theorie naar praktijk middels het zelf ervaren van het effect van werken met positieve gezondheid

–  meer inzicht gekregen in eigen drijfveren, maar ook in die van patiënten, collega’s én organisatie waardoor meer verbinding met elkaar is ontstaan

–  het (nieuwe) besef van eigen verantwoordelijkheid en drijfveren omgezet in direct voel- en haalbare acties.

Tijdsduur: 4 uur Kosten: op aanvraag Aantal deelnemers: maximaal 20

Multidisciplinair samenwerkingsverbandWerkgeluk of Positieve Gezondheid toegespitst op een multidisciplinair samenwerkingsverband. Hoe vinden we elkaar? Waarin kunnen we elkaar versterken?
En vooral: hoe leren we elkaars drijfveren en talenten kennen en hoe benutten we deze optimaal in ons samenwerkingsverband.

Hoe vinden we elkaar? Waarin kunnen we elkaar versterken? En vooral: hoe leren we elkaars drijfveren en talenten kennen en hoe benutten we deze optimaal in onze multidisciplinaire samenwerking?
Binnen de zorg werken we steeds nauwer samen in multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Uitdagingen hierin zijn het elkaar weten te vinden; niet alleen in waar de ander gevestigd is en wat hij te bieden heeft aan de patiënt of client, maar ook puur in de samenwerking an sich. Daarnaast heeft iedere specialist / discipline  een andere denkwijze en spreekt zijn eigen vaktaal, waardoor we elkaar niet altijd helemaal begrijpen.
Met deze uitdagingen gaan we op een positieve, creatieve manier aan de slag: de verschillende disciplines leren om de zelfde taal te spreken en leren elkaar hierdoor beter kennen en vinden. Zowel de individuele professionals als de teams gaan op zoek naar hun drijfveren, hun passie binnen deze samenwerking en zetten deze om in (gezamenlijke) oplossingen en acties. De onderlinge verbinding tussen de verschillende disciplines wordt op deze manier eenvoudig, praktisch en positief versterkt.

Aan het einde van deze positieve, praktische en energieke workshop hebben deelnemers:

– door middel van 7 bronnen geleerd de woorden van de ander in het juiste perspectief te plaatsen, dezelfde taal te spreken;
– meer inzicht gekregen in eigen drijfveren maar ook in die van patiënten, collega’s én organisatie waardoor meer verbinding is ontstaan;
– het (nieuwe) besef van eigen verantwoordelijkheid en drijfveren omgezet in 
direct voel- en haalbare acties.

Tijdsduur: 
4 uur   
Kosten: op aanvraag
Aantal deelnemers: maximaal 20

Positieve Gezondheid Carrousel

Hoe vinden we elkaar? Waarin kunnen we elkaar versterken? Maar vooral: hoe leren we elkaars drijfveren en talenten kennen en hoe benutten we deze optimaal in onze multidisciplinaire samenwerking?

Positieve Gezondheid wordt door veel zorgaanbieders, maar ook gemeenten en zorgverzekeraars omarmd. Er wordt gezocht naar manieren om Positieve Gezondheid praktijk overstijgend aan te bieden; om binnen een gezondheidscentrum, ziekenhuis of soms met meerdere zorgaanbieders binnen één gemeente met het concept Positieve Gezondheid aan de slag te gaan.

Maar hoe begin je daarmee? Hoe maak je al die verschillende disciplines en medewerkers binnen het samenwerkingsverband bekend met Positieve Gezondheid? En hoe verbind je hen met elkaar zodat zij elkaar leren kennen en weten wat zij elkaars patiënt / cliënt te bieden hebben?

Kortom: hoe start of verbeter je deze samenwerking niet alleen op management niveau, maar juist ook onder al die (individuele) medewerkers?

Hoe vinden we elkaar? 

Positieve Gezondheid in Spectrum Medisch Centrum.

Wij werken sinds 2016 in ons nieuwe gezondheidscentrum samen met zo’n 25 verschillende eerstelijns disciplines naar het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Ook wij liepen tegen deze uitdagingen aan. We ontwikkelden hiervoor een Positieve Gezondheid Carrousel waarin korte, inspirerende workshops in carrouselvorm worden gegeven. Dit werd zo goed ontvangen door alle disciplines dat we dit 2x per jaar in verschillende vormen herhalen en zo steeds meer met elkaar en alle teams de diepte induiken en Positieve Gezondheid steeds meer een vaste grond binnen ons centrum krijgt bij alle medewerkers. 

Om niet allemaal hetzelfde wiel te hoeven uitvinden kunnen wij deze Carrousel ook uitrollen binnen andere gezondheidscentra, ziekenhuizen en gemeenten. Wij brengen daarvoor tijdens een intake gesprek in kaart welke organisaties en disciplines betrokken zijn en kunnen zo op maat de Positieve Gezondheid Carrousel aanbieden. 

Aan het einde van deze positieve, praktische en energieke Carrousel hebben deelnemers:

–  kennis gemaakt met het gedachtengoed Positieve Gezondheid en het gebruik van het Spinnenweb zelf ervaren.

–  meer inzicht gekregen in elkaars vakgebied.

–  elkaar persoonlijk beter leren kennen, waardoor zij elkaar makkelijker vinden voor overleg.

–  nagedacht hoe Positieve Gezondheid in je eigen praktijk te implementeren.

Na deze eerste verkennende Positieve Gezondheid Carrousel kun je als samenwerkingsverband zelf verder met een Carrousel. Echter ook hier geldt: wil je niet zelf het wiel moeten uitvinden, dan kun je natuurlijk ook in een volgende Carrousel onze ervaringen en expertise gebruiken. 

Tijdsduur: 5 uur   
Kosten: op aanvraag
Aantal deelnemers: maximaal 60