werkgeluk

Werkgeluk is energie, inzet, betrokkenheid en aangesproken worden in eigen kansen en het positieve.
Zinvol voelen en voldoening ervaren.

Aan ruim duizend mensen is de vraag gesteld: wat heeft u als vreugdevol ervaren in uw werk? De antwoorden op deze vraag en de literatuur over motivatie en flow laten een duidelijk patroon zien die onder te brengen zijn in 7 clusters / invalshoeken: ‘’De zeven bronnen van arbeidsvreugde’’. Ze laten zien welke concrete ervaringen mensen voldoening geven. Ze bieden praktische handvatten voor meer plezier en beter presteren.

  1. Fysiek welbevinden
  2. Collegialiteit
  3. Waardering en vertrouwen
  4. Goede prestaties
  5. Groei
  6. Werken met hart en ziel
  7. Van betekenis zijn
Door aan de hand van deze invalshoeken te kijken naar werkgeluk wordt het begrip een stuk duidelijker. Wat bepaalt voor jou werkgeluk: 

In onze benadering van werkgeluk komen twee begrippen samen: positieve gezondheid en de zeven bronnen van arbeidsvreugde. Hiermee ontstaat een brede blik op werkgeluk en medewerkers worden aangesproken in het positieve en leren meer te kijken naar kansen en mogelijkheden.

Werkgeluk is een werkwoord waarvoor medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid nemen. De zeven invalshoeken van werkgeluk werken verdiepend: er is volop ruimte voor individuele verschillen en tegelijkertijd zijn medewerkers beter in staat te omschrijven wat hun werkplezier bepaalt. Vanuit een gemeenschappelijke taal wordt vervolgens werkgeluk voor het hele team geformuleerd met betere prestaties voor de hele organisatie als resultaat.

Met het gedachtegoed werkgeluk kan een organisatie of praktijk zich aantrekkelijk maken voor waardevolle medewerkers. Heel praktisch maakt het management duidelijk wat het beeld van de toekomst is: wat vragen we en wat bieden we aan onze medewerkers. Bovendien kunnen medewerkers zich aantrekkelijker maken voor de organisatie. Ze geven aan wat ze gaan bijdragen aan de gewenste toekomst en wat ze nodig hebben voor “werken met plezier en goed presteren”. Zo komt een proces van “halen en brengen” op gang waarbij zowel de medewerker als de organisatie floreren. 

Bij de workshop:

Multidisciplinair samenwerkingsverband.

"De afgelopen jaren hebben we met de werkgroep integrale zorg van het multidisciplinaire VSV Zuidwest Drenthe zeer inspirerende bijeenkomsten en brainstormsessies in het kader van werkgeluk gehad. Het gaf eenieder veel energie en heeft tot veel mooie dingen binnen ons VSV geleid!"
Esther Tuinman
gynaecoloog en voorzitter Verloskundig SamenwerkingsVerband (VSV) Zuid-West Drenthe:
Bij de workshop:

Werken met plezier en goed presteren.

Een geslaagde interactieve workshop! De twee enthousiaste ‘Buurvrouwen’ gaven (solistisch werkende) kraamverzorgenden de uitdaging gezamenlijk doelstellingen te maken om als één team Meppel van elkaars collegialiteit te profiteren. Mooi om te merken dat je binnen vier uur een actief gezamenlijk traject doorloopt en dat je dan aan het eind van de vier uur niet alleen doelstellingen hebt maar zelfs uitgezette acties! “
Marije Veldman
kraamverzorgende bij De Kraamvogel