werkgeluk

Werkgeluk is energie, inzet, betrokkenheid en aangesproken worden in eigen kansen en het positieve.
Zinvol voelen en voldoening ervaren.

Mensen die met plezier en bevlogenheid hun werk doen zijn productiever, actiever en creatiever in hun werk. Zij dragen daarmee bij aan het aanpassend en innoverend vermogen van de organisatie en aan goede relaties met toeleveranciers en klanten. Bovenal is het fijn voor de werknemer zelf. Wanneer je plezier hebt in je werk draagt dat direct bij aan je levensvreugde en je lichamelijke en geestelijke gezondheid.

In onze benadering van werkgeluk komen daarom twee begrippen samen: positieve gezondheid en de zeven bronnen van arbeidsvreugde. Hiermee ontstaat een brede blik op werkgeluk. Medewerkers en teams (her-)ontdekken drijfveren en eigen verantwoordelijkheid. Zij leren meer te kijken naar kansen en mogelijkheden.

De zeven bronnen van arbeidsvreugde
Kees Kouwenhoven, grondlegger van “de zeven bronnen van arbeidsvreugde” heeft aan ruim duizend mensen de vraag gesteld: wat ervaar jij als leuk en wat als minder leuk in je werk? De antwoorden op deze vraag en de literatuur over motivatie en flow laten een duidelijk patroon zien die onder te brengen zijn in 7 clusters / invalshoeken: ‘’De zeven bronnen van arbeidsvreugde’’

  1. Fysiek welbevinden
  2. Collegialiteit
  3. Waardering en vertrouwen
  4. Goede prestaties
  5. Groei
  6. Werken met hart en ziel
  7. Van betekenis zijn

Door met deze 7 bronnen te werken bied je organisaties en medewerkers simpele en  praktische handvatten voor meer plezier en beter presteren. Dankzij de bronnen leren medewerkers en organisaties dezelfde taal te spreken, wat voor meer begrip over en weer zorgt. Zij zijn ook veel beter in staat te omschrijven wat hun werkplezier bepaalt. Vanuit een gemeenschappelijke taal wordt vervolgens werkgeluk voor het hele team geformuleerd met betere prestaties voor de hele organisatie als resultaat.

Met het gedachtegoed werkgeluk kan een organisatie of praktijk zich aantrekkelijk maken voor waardevolle medewerkers. Heel praktisch maakt het management duidelijk wat het beeld van de toekomst is: wat vragen we en wat bieden we aan onze medewerkers. Bovendien kunnen medewerkers zich aantrekkelijker maken voor de organisatie. Ze geven aan wat ze gaan bijdragen aan de gewenste toekomst en wat ze nodig hebben voor “werken met plezier en goed presteren”. Zo komt een proces van “halen en brengen” op gang waarbij zowel de medewerker als de organisatie floreren. 

Bij de workshop:

Multidisciplinair samenwerkingsverband.

"De afgelopen jaren hebben we met de werkgroep integrale zorg van het multidisciplinaire VSV Zuidwest Drenthe zeer inspirerende bijeenkomsten en brainstormsessies in het kader van werkgeluk gehad. Het gaf eenieder veel energie en heeft tot veel mooie dingen binnen ons VSV geleid!"
Esther Tuinman
gynaecoloog en voorzitter Verloskundig SamenwerkingsVerband (VSV) Zuid-West Drenthe:
Bij de workshop:

Werken met plezier en goed presteren.

Een geslaagde interactieve workshop! De twee enthousiaste ‘Buurvrouwen’ gaven (solistisch werkende) kraamverzorgenden de uitdaging gezamenlijk doelstellingen te maken om als één team Meppel van elkaars collegialiteit te profiteren. Mooi om te merken dat je binnen vier uur een actief gezamenlijk traject doorloopt en dat je dan aan het eind van de vier uur niet alleen doelstellingen hebt maar zelfs uitgezette acties! “
Marije Veldman
kraamverzorgende bij De Kraamvogel