ik heb een klacht

Indien u een klacht hebt kunt u altijd met ons contact opnemen. Graag proberen wij samen met u in een gezamenlijk gesprek tot een oplossing te komen.

Indien u hier de voorkeur aan geeft kunt u ook uw klachten melden via het onderstaande e-mail adres:
signaal@buurvrouwenbuurvrouw.one

Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld door een onafhankelijke derde:
mw Janita Gorte (mediator en bestuurder in de zorg).
De uitspraak van deze onafhankelijke derde is bindend.

U kunt een reactie van ontvangst verwachten binnen één week. Afhandeling van uw klacht geschiedt binnen de termijn van vier weken.
Indien een langere tijd nodig is om het benodigde onderzoek uit te voeren wordt u hiervan in kennis gesteld binnen binnen één week. Tevens wordt u dan geinformeerd over de termijn die nodig achten om uw klacht af te handelen.

De bewaartermijn van uw klacht bedraagt 1 (één) jaar.